Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Problematika citovania

Viete, aké normy ohľadne citovania sa na našich vysokých školách používajú? Aký je rozdiel medzi citáciou a parafrázou? A na čo si dávať pozor pri citovaní? To všetko sa dozviete z tohto článku. 

Problematika správneho citovania je jedným z predpokladov na dobré ohodnotenie Vašej záverečnej práce. Zásady správneho citovania by si mal študent osvojiť už na začiatku štúdia na Vysokej škole, aby predišiel možným problémom neskôr, najmä pri písaní a obhajovaní záverečných prác. Nie je to vôbec žiadna veda, pokiaľ sa dodrží niekoľko základných pravidiel. 
V našom prostredí sa využívajú dve základné formy citovania. A to citovanie cez harvardský systém a citovanie pod čiarou. Pri harvardskom systéme za daným odsekom uvedieme do zátvorky priezvisko autora a rok vydania diela. Napríklad ak danú myšlienku máme z autora Nováka a dielo bolo vydané v roku, tak za odsekom uvedieme (Novák 2000). Samozrejme aby to bolo štylisticky zaujímavejšie, tak môžeme meno autora podať napríklad aj na začiatku odseku štýlom : Novák (2000) píše... Pokiaľ má ten istý autor v roku dve a viac diel, tak si ich zoradíme podľa abecedy a za rokom pridáme malé písmeno abecedy podľa toho o akom diele píšeme. Napríklad ak by Novák v roku 2000 napísal diela Amerika a Česko, tak dielo o Česku zapíšeme ako (Novák 2000b).
Pri citovaní pod čiarou si najprv stisneme tlačidlo vložiť poznámku pod čiarou v sekcii referencie. Word vytvorí pod základným textom čiaru a číslo. V tomto prípade sa zvyčajne píše celý bibliografický záznam a niekde aj číslo strany pre lepšie spresnenie. Príkladom je napr. Novák, Peter. 2002. Amerika. Bratislava : SAV, 2002. 134 s. ISBN 80-224-0689-9. Na niektorých školách sa pod čiarou používa systém skráteného záznamu, kedy sa pod čiarou uvedie priezvisko autora, názov diela a číslo strany. Celý záznam tak bude zaznamenaný v použitých dielach. 
Rozlišujeme citáciu a parafrázu. Pri citácii ide o prebratie myšlienok od slova do slova. Zvyčajne sa v prácach označuje kurzívou (vo worde sa dá použiť skratka ctrl + I) a ohraničuje úvodzovkami. Rozsah citácie by nemal presahovať 10 riadkov. Vyšší počet riadkov je možný napr. pri citovaní zákonov, pretože tie by mali byť odcitované doslovne. Parafráza je prebratie myšlienok autora a napísanie ich vlastnými slovami. Rozdiel v harvardskom systéme je v tom, že pri citácii by mala byť označená aj strana publikácie, napríklad (Novák 2000, s. 32). 
Odporúčame aby ste sa na citovaní dohodli so svojim školiteľom už na začiatku písania diela. /MP/

Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >