Schopnosti, ktoré budete potrebovať

28.10.2020 Viete aký je rozdiel medzi tzv. tvrdými a mäkkými schopnosťami? Prečo sú práve mäkké schopnosti rovnako dôležité ako tvrdé?

Človeka tvoria všeobecne tri základné zložky: vlastnosti a osobnostné rysy, zručnosti a vedomosti. Vlastnosti a osobnostné rysy sú väčšinou vrodené a ťažko ovplyvniteľné. Ide napríklad o temperament, kreativitu, optimizmus a pesimizmus. Druhou zložkou sú zručnosti, ktoré možno čiastočne meniť. Do tejto skupiny patrí práve soft skills (mäkké schopnosti/znalosti). Ide napríklad o vyjednávacie schopnosti, zvládanie stresu, empatiu, logické myslenie alebo schopnosť rozhodovať sa. Tretia zložka osobnosti človeka je tvorená nadobudnutými vedomosťami, ktoré je možné meniť najlepšie. Sú to takzvané hard skills. Sem patria napríklad odborné znalosti z matematiky alebo jazykov, postupy pre prácu a tiež všetky encyklopedické schopnosti.

Soft skills (mäkké zručnosti). Jednou z tzv. soft skill je aj kreativita.  Sú často definované práve vo vzťahu k hard skills (tvrdé zručnosti). Soft skills sú v porovnaní s tzv. Hard skills ťažko merateľné. Je ťažké zmerať, ako dobrí sú ľudia poslucháči alebo ako sú schopní vyjednávať. Oproti tomu hard skills, možno ľahšie zmerať napríklad inteligenčným kvocientom (IQ) alebo iným testom.

Termín mäkké zručnosti znamená, ako dobre sa dokážete vysporiadať nielen s ľuďmi a ich spôsobmi správania, ale aj so sebou samými. Predtým boli mäkké zručnosti nazývané sociálne kompetencie. Týmto pojmom sa ešte dnes označujú faktory, ako sú spolupráca, komunikácia, schopnosť zvládať konflikty. 

Ak hovoríme o mäkkých zručnostiach, ide vždy o ľudí a ich vzájomné vzťahy. Mäkké zručnosti sa pritom týkajú toho, AKO spolupracovať, nie ČO robiť. AKO spolupracovať sa týka osobné a ľudskej roviny, ktorá mám mnoho vrstiev. Záleží na tom, ako spolu vychádzame, ako sa cítime a myslíme, aké hodnotové predstavy, motívy a potreby máme a spoločne zdieľame.

Personalisti kladú pri výberových konaniach často dôraz nielen na odbornej vedomosti, ale aj na emocionálnu stránku uchádzača a schopnosť vyjednávať rôzne dohody. V niektorých pracovných oblastiach kde sa pracuje najmä s ľudmi ide dokonca o kľúčové body profesionálneho zamerania. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >