Svetové univerzity - Harvard

01.10.2020 V rámci nášho seriálu si predstavíme najvýznamnejšie svetové univerzity. Začneme asi najznámejšou na celom svete – harvardom. Harvardská univerzita je súkromná výskumná univerzita v štáte Massachusetts v USA. Bola založená v roku 1636 a pomenovaný po svojom prvom dobrodincovi, duchovnom otcovi Johnovi Harvardovi, a je najstaršou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v Spojených štátoch a patrí k najprestížnejším na svete.

Na začiatku univerzita vyučovala predovšetkým kongregačné a unitárske duchovenstvo, hoci nikdy nebola formálne spojená s akoukoľvek denomináciou. Jej učebné osnovy sa v priebehu 18. storočia postupne sekularizovali a v 19. storočí sa Harvard stal ústrednou kultúrnou inštitúciou medzi bostonskými elitami.

Univerzita sa skladá z desiatich akademických fakúlt a Radcliffovho inštitútu pre ďalšie štúdium. Harvard má tri hlavné kampusy: kampus 209 akrov (85 ha) v Cambridge zameraný na Harvard Yard; priľahlý kampus bezprostredne za riekou Charles v bostonskej štvrti Allston; a lekársky areál v bostonskej lekárskej oblasti Longwood. Hodnota Harvardu je okolo 40,9 miliárd dolárov, čo je najväčšia hodnota spomedzi všetkých akademických inštitúcií. Príjmy z nadácií umožňujú škole prijímať študentov bez ohľadu na finančné potreby a poskytovať im štedrú finančnú pomoc. Harvardská knižnica je najväčší akademický knižničný systém na svete, ktorý zahŕňa 79 jednotlivých knižníc s asi 20,4 miliónmi položiek.

Medzi absolventov Harvardovej univerzity radíme 8 amerických prezidentov (napr. Theodor Rossvelt, J. F. Kennedy, a B. Obama), 188 žijúcich miliardárov, 369 Rhodosových učencov a 252 Marshallových učencov. Do augusta 2020 na univerzite vyštudovalo celkom 160 laureátov Nobelovej ceny, 18 laureátov Fieldsovej medaily a 14 laureátov Turingovej ceny. Študenti a absolventi Harvardu tiež získali 10 Oscarov, 48 Pulitzerových cien a 108 olympijských medailí (vrátane 46 zlatých) a jej laureáty založili mnoho významných spoločností po celom svete. Univerzita zamestnáva cca 2 400 akademických pracovníkov a má okolo 21 t. študentov. Medzi najznámejšie odbory ktoré majú všade vo svete vysokú relevanciu radíme medicínu, právo, umenie, dizajn ale od roku 2007 aj inžinierstvo a aplikované vedy.

V rámci rozdielov medzi Harvardom a našimi školami nájdeme to, že na Harvarde máte oveľa väčšiu pružnosť čo sa týka štúdia a voľby daných predmetov. Na skončenie bakalárskeho stupňa nie sú žiadne štátnice, stačí získať potrebný počet kreditov. Pri skončení druhého stupňa školy sú však vysoké nároky na štúdium a predovšetkým na záverečnú prácu, ktorá musí obsahovať nosnú myšlienku. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >