Svetové univerzity - Massachusettský technologický inštitút

25.10.2020 V rámci nášho seriálu po svetových univerzitách  sa teraz pozrieme na najvýznamnejšiu vysokú školu technického zamerania - Massachusetts Institute of Technology (Technologický inštitút v Masečusete – skratke známy ako MIT).

MIT je súkromná výskumná univerzita v Cambridge v štáte Massachusetts. Tento inštitút je univerzitou s pozemkovým, morským a vesmírnym grantom s mestským kampusom, a rozprestiera sa o dĺžke viac ako 1,6 km pozdĺž rieky Charles. Tento inštitút tiež zahŕňa množstvo významných mimoškolských zariadení, ako sú MIT Lincolnovo laboratórium, Bates Center a Haystack Observatórium, ako aj pridružené laboratóriá ako Broad či Whitehead Institutes. MIT, ktorá bola založená v roku 1861 v reakcii na rastúcu industrializáciu Spojených štátov, prijala model európskej polytechnickej univerzity a preferovala laboratórne (praktické a reálne) výsledky z aplikovanej vedy a techniky. Odvtedy univerzita hrá kľúčovú úlohu pri vývoji mnohých aspektov modernej vedy, techniky, matematiky a technológie a je všeobecne známa pre svoje inovačné a moderné akademické trendy. 

Do októbra 2019 na MIT vyštudovalo alebo pracovalo 97 laureátov Nobelovej ceny, 26 laureátov Turingovej ceny (cena za prínos v počítačových vedách). Okrem toho univerzita vychovala, alebo zamestnala 58 príjemcov národnej americkej medaily za vedu, 29 príjemcov národnej medaily za technológiu a inovácie, a tiež 41 astronautov či 16 hlavných vedcov vzdušných síl USA. Univerzita má tiež silnú podnikateľskú kultúru a absolventi MIT založili alebo spolu zakladali mnoho významných spoločností. MIT je členom Asociácie amerických univerzít (AAU). Medzi najznámejších študentov MIT radíme napr. Buzz Aldrin (druhý človek na mesiaci), Kofi Annan (tajomník OSN), Richard Feynman (Nobelova cena za fyziku), či Benjamin Netanyahu (Izraelský premiér).

Univerzita má viac ako 500 uznaných možností študentských aktivít vrátane vlastnej rozhlasovej stanice, študentských novín, každoročnej podnikateľskej súťaže a týždenného premietania krátkych dokumentárnych filmov vytvorených študentami. Medzi menej tradičné aktivity patria napr. „najväčšia svetová zbierka venovaná v sci-fi problematike“, klub železničných modelárov a tiež aj scény ľudového tanca. Študenti, pedagogickí pracovníci a zamestnanci sú zapojení do viac ako 50 vzdelávacích programov a programov verejnej služby prostredníctvom múzea MIT, a centra verejných služieb MIT. V poslednom roku univerzita mala vyše 1 050 akademických pracovníkov a 11 t. študentov. Odhadovaná hodnota MIT je na úrovni 18 mld. dolárov. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >