Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ako napísať dobrú seminárnu prácu? – Úvod a záver

13.10.2020 Je veľa študentov ktorý po strednej škole nastúpia na vysokú. Kým na strednej škole písali najskôr domáce úlohy a rôzne slohové práce, potom zistia že na vysokej od nich čakajú nejaké seminárne práce. Je potrebné povedať, že väčšina študentov vlastne ani nevie ako majú začať a čo má mať kvalitná seminárna práca. Veď takýchto prác urobili na strednej škole minimum ak nie rovno nula. Samozrejme to nie je vôbec ich chyba. Kompetentný by sa mali zamyslieť nad užšou spoluprácou strednej a vysokej školy, najmä čo sa týka písaniu rôznych prác a ich príprave. Veď dobrý akademik sa živí predovšetkým písaním . Najskôr kvalitných seminárnych prác, neskôr bakalárskej a diplomovej práce, potom rôznych príspevkov a štúdií do zborníkov a napokon rôznych skrípt až po niekoľko sto stranové knihy, encyklopédie a učebnice. To všetko však nejde naraz a vždy je potrebná veľká dávka praxe. 

Ma sa zameriame na tých študentov, ktorý píšu takéto práce po prvý krát, alebo tých ktorý si stále nevedia dať rady aj preto, pretože ich nikto nenaviedol na dobrú cestu. A to je ďalší problém našich vysokých škôl. 

Každá práca by sa mala skladať z úvodu, jadra a záveru. Všetci vieme čo je jadro, ale nevieme definovať a napísať úvod a záver. Myslíme si, že ide iba o akýsi nepotrebný dodatok ku jadru, že ide o zbytočnosť. Opak je však pravdou. Úvod aj záver tvoria spolu s jadrom neoddeliteľný celok. Práca bez úvodu je nekompletná. A to isté platí aj pre záver.

Čo by mal obsahovať dobrý úvod?  V skratke by mal obsahovať motív písania našej práce – prečo si myslíme, že táto téma je dôležitá a aktuálny stav problematiky. Ide o akési intro ku danej myšlienke. Úvod by mal obsahovať akési intro ku danej myšlienke v jadre – čo budeme analyzovať a ktorý problém budeme sledovať. Vo všeobecnosti platí, že čím užší je analyzovaní problém tím je práca kvalitnejšia.

A čo sa píše na záver? Najskôr sa píšu získané poznatky, záverečná syntéza. Napíšeme čo sme zistili a čo nás najviac z danej problematiky zaujalo alebo prekvapilo. Na záver môžeme dať aj určitý námet pre písanie novej práce do budúcna. /MP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >